ਬੋਰੂਟੋ ਐਪੀਸੋਡ 217 ਸੰਖੇਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਨਾਰੂਟੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੋਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ


ਬੋਰੋਟੋ ਐਪੀਸੋਡ 217 ਵਿੱਚ, ਕੁਰਮਾ ਨਾਰੂਟੋ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਨ ਮੋਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਫੇਸਬੁੱਕ / ਬੋਰੋਟੋ: ਨਾਰੂਟੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ
  • ਦੇਸ਼:
  • ਜਪਾਨ

ਬੋਰੂਟੋ: ਨਾਰੂਟੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ 217 ਨਰੂਟੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਿਕੀ ਓਟਸੁਸੁਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. 'ਫ਼ੈਸਲਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਰੂਟੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਨ ਮੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੋਰੋਟੋ ਐਪੀਸੋਡ 217 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਖੇਪ ਟੀਵੀ ਟੋਕੀਓ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾਰੂਟੋ ਨੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੋਨੋਹਾਗਾਕੁਰੇ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ਼ਿਕੀ ਓਤਸੁਤਸੁਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਰੂਟੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਸੁਕੇ, ਬੋਰੂਟੋ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਕੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਗਠਨ ਬੀਯੋਨਸ ਵੀਡੀਓ

ਬੋਰੂਟੋ ਐਪੀਸੋਡ 217 , ਕੁਰਮਾ ਨਾਰੂਟੋ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਨ ਮੋਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾਰੂਟੋ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੈਰੀਅਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਉਹ ਕੋਨੋਹਾਗਾਕੁਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ.

ਸਾਸੂਕੇ ਨਾਰੂਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ. ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰੂਟੋ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਜੁਟਸੂ ਸੀ. ਸਸੁਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾਰੂਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ? '

ਪਰ ਇਸ਼ਿਕੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਹੋਕੇਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੋ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ!'ਬੋਰੂਟੋ ਐਪੀਸੋਡ 216 , ਇਸ਼ਿਕੀ ਓਟਸੁਸੁਕੀ ਬਨਾਮ ਸਸੁਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰੂਟੋ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ. ਬੋਰੂਟੋ ਐਪੀਸੋਡ 216 ਦੇ ਕਰੰਚਯਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

'ਬੋਰੂਟੋ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ਼ਿਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ. ਨਾਰੂਟੋ ਅਤੇ ਸਸੁਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੋਰੂਟੋ, ਨਾਰੂਟੋ ਅਤੇ ਸਸੁਕੇ ਕਾਵਾਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ਼ਿਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਾਡੋ ਕਾਵਾਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਮਾਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰੂਟੋ ਕੋਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. '

ਬੋਰੂਟੋ ਐਪੀਸੋਡ 217 ਐਤਵਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਬੋਰੋਟੋ ਐਪੀਸੋਡ 217 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਨੀਮੇਲੈਬ, ਕਰੰਚਰੋਲ, ਫਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੂਲੂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ. ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਰੰਚਯਰੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.